Musselystraat 3, 9620 Zottegem (Residentie De Post) - Square Jacques Geerinckx 3, 9300 Aalst

0498 11 64 51 info@krachtpunt.be

Aanbod therapie

Aanbod Kinderen -en jongerenwerking

Psychodiagnostiek, intelligentie-onderzoek

Zowel op vraag van de ouders als van een externe partner (huisarts, kinderpsychiater, logopedist…) kan er psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden.

Mogelijke onderzoeken zijn:

    • Belevingsonderzoek: om te bepalen wat er bij het kind/de jongere leeft en waar de focus van de therapie op zal liggen.
  • Intelligentie-onderzoek: voor een niveaubepaling, in het kader van ruimer onderzoek of voor terugbetaling logopedie.
  • Aandachtsonderzoek
  • Onderzoek naar autismespectrumstoornis

Voor een specifieke diagnose wordt steeds samengewerkt met een externe kinderpsychiater.

Speltherapie

Spel is voor veel kinderen de taal om uit te drukken wat van binnen leeft. In therapie kan spel dan ook gebruikt worden om gevoelens uit te drukken en te leren reguleren, om het zelfwaardegevoel te versterken, om conflicten uit te spelen, maar ook om te experimenteren en oefenen met nieuwe vaardigheden. Er kan hierbij zowel gebruik gemaakt worden van creatief spelmateriaal (tekenen, schilderen, kleien, knutselen,… als van gezelschapsspelen en doe-alsofspel.

Aanbod Volwassenwerking

Psychodiagnostiek, intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek

Doel van psychodiagnostiek is het verkrijgen van een antwoord op vragen: Wat zijn de klachten? Vanwaar komen de klachten? Hoe kunnen de klachten verholpen worden? De testfase kan bestaan uit gedragsobservatie, een interview, vragenlijsten en gestandaardiseerde testen. Je kan bij ons terecht voor psychodiagnostiek (bv. depressie, burn-out, angst, paniek, aandacht en concentratie, oplossingsvaardigheden ,…) en voor intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek.

Cognitieve gedragstherapie

Er wordt gestart met het inventariseren van de klachten. Participatie is hierbij uiterst belangrijk. Samen gaan we op pad om de klachten in kaart te brengen en de juiste doelen te formuleren. Als het doel bepaald is, wordt gewerkt met verschillende therapeutische technieken om de klachten te verminderen. Tussen de sessies door wordt huiswerk meegegeven zodat je actief aan de slag kan gaan. Deze therapie kan ingezet worden voor een brede waaier van problemen en is bewezen op effectiviteit.

Kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie

In deze therapie staan we stil bij: Wat gaat er goed? Wat werkt er wel en wat kan bijdragen tot een (deel) oplossing? Men richt zich op een reële manier op jouw competenties en bekwaamheden. Centraal staat het exploreren van de haalbare doelen en het in kleine stappen daar naar toe werken.

Traumaverwerking (EMDR)

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een verkeersongeval, een plots verlies of een geweldmisdrijf. Met EMDR is het mogelijk deze traumatische respons vaak volledig te laten verdwijnen zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

In deze video van de Vereniging EMDR Nederland krijg je alvast wat meer informatie over een EMDR behandeling.

 Relatietherapie

Binnen partnerrelaties geraken mensen soms vast in bepaalde negatieve patronen waarbij ze elkaars positieve bedoelingen dit meer kunnen zien, zich steeds machtelozer gaan voelen en het contact met elkaar steeds meer kwijt geraken. Binnen relatietherapie ligt de focus op jullie relatie en hoe jullie omgaan met elkaar en op elkaar reageren, wat jullie eigen aandeel hierin is en welke andere factoren hierin meespelen. Er wordt samen gezocht op welke manier jullie hier verantwoordelijkheid willen in opnemen om verandering mogelijk te maken en het contact met elkaar te herstellen. We werken met beide partners samen en soms apart.