FAQ over therapie

Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychiater en een psychotherapeut?

De termen psycholoog, psychiater en psychotherapeut worden in het dagelijks taalgebruik vaak door elkaar gebruikt. Dit is onterecht. De verschillen tussen een psycholoog, een psychiater en een psychotherapeut zijn immers groot.

Een psychiater is een arts. Hij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater een arts is, kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV. De titel van psychiater is beschermd. Dit wil zeggen dat niet iedereen zich psychiater mag noemen.

Een psycholoog heeft, net als een psychiater, een universitaire studie achter de rug. Een psycholoog is echter geen arts en kan geen medicatie voorschrijven. De titel van psycholoog is eveneens beschermd en wordt geregeld door de psychologencommissie. Enkel hulpverleners erkend door de psychologencommissie mogen de titel van psycholoog gebruiken. De psychologen zijn erkend door deze psychologencommissie. Daarnaast zijn zij lid van de Belgische Federatie van Psychologen. Dit betekent dat ze de deontologische code van psychologen onderschrijven en zich bij de uitoefening van hun beroep moeten houden aan bepaalde regels en voorschriften.

Een psychotherapeut behandelt psychische klachten en problemen door middel van gesprekken. Het gaat hier om een meerjarige bijkomende opleiding. Alle medewerkers binnen Krachtpunt hebben een intensieve (therapeutische) opleiding genoten aan een erkend opleidingsinstituut. Probleem is dat de titel psychotherapeut in België niet beschermd is. Een psychotherapeut kan dus een psycholoog of psychiater zijn, maar even goed iemand die geen enkele beroepskwalificatie of werkervaring heeft.

Hoe meld ik mij aan bij Krachtpunt?

In Krachtpunt werken we steeds op maat. Om in te schatten wat je precies nodig hebt, werken we steeds met een intakegesprek. Online kan je een eerste gesprek aanvragen. Tijdens het intakegesprek zal de therapeut je hulpvraag zo goed mogelijk in kaart trachten te brengen. Om het intakegesprek vlotter te laten verlopen, vragen wij je een aantal praktische gegevens op voorhand door te geven via het intakeformulier.

Is er een wachtperiode?

Wij konden meer dan tien jaar lang  werken zonder wachtlijsten of wachttijden.  Echter de tijden zijn spijtig genoeg verandert. Af en toe hebben we nu te maken met een wachtlijst.

Wij proberen je graag zo snel mogelijk te helpen.

Hoeveel kost een sessie?

Krachtpunt is een privé-praktijk. Onze collega’s werken dus op zelfstandige basis.

Is er een terugbetaling of tussenkomst?

Bij heel wat mutualiteiten kan je een tussenkomst ontvangen.

Bevraag gerust je eigen therapeut/psycholoog.

Hoe kan ik een afspraak annuleren?

Gezien onze drukke agenda’s vragen wij je afspraken tijdig te annuleren. Dit betekent ten laatste 48 uur op voorhand: telefonisch of per mail van de psychotherapeut waarmee je een afspraak hebt gemaakt. Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, moeten in rekening gebracht worden.

Aan welke rechten en plichten dient een psycholoog zich te houden?

Een psycholoog moet zich bij de uitoefening van zijn beroep aan bepaalde regels houden. Deze regels staan duidelijk omschreven in de beroepscode voor psychologen. In de beroepscode staat dat een psycholoog deskundig te werk moet gaan met respect voor je als cliënt. Je psycholoog mag je nergens toe dwingen. Verder is de psycholoog verplicht tot het geven van alle nodige informatie. Een andere plicht is het beroepsgeheim. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Voor een meer uitgebreid overzicht van de gedragsregels van de beroepscode verwijzen we naar de website van de Belgische Federatie van Psychologen.

Hoe intensief is psychologische hulpverlening?

In Krachtpunt gaan we uit van het principe van trapsgewijze zorg: we starten zoveel mogelijk met kortdurende hulp en gaan pas over naar meer intensieve hulpverlening als dit nodig is. Daarom starten we steeds met een intakegesprek om in te schatten wat u precies nodig heeft.

Heb ik een voorschrift van de huisarts nodig?

Om een afspraak met ons te maken heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Heeft mijn huisarts inzicht in mijn dossier?

Je huisarts heeft standaard geen inzicht in je dossier. Wij zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Tijdens een eerste kennismaking zullen we echter steeds bevragen of we jouw toestemming hebben om contact met de huisarts op te nemen. Wij hechten hier zelf veel belang aan om tot een goede samenwerking met verschillende betrokken partijen te komen zodat we samen goede zorg kunnen bieden.