gebruiksvoorwaarden website

Krachtpunt bied je de informatie op deze website aan op voorwaarde van jouw aanvaarding, stilzwijgend en zonder enig voorbehoud, van de volgende gebruiksvoorwaarden:

Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op compensaties, van om het even welke aard. Deze website is bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden

De teksten, afbeeldingen en alle andere items van deze site worden door het auteursrecht beschermd.
Reproductie, aanpassing, bewerking, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie, … en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de titularis van het eigendomsrecht.

Krachtpunt behoudt alle eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Het bezoek en gebruik van deze site houdt in dat je je akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen en vorderingen die zouden kunnen voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Krachtpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie; met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van apparatuur.
Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Krachtpunt spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt? Klik op onze privacyverklaring